Konferencja 2018

III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w Warszawie 2018

III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa
Hamburg 2018

TYTUŁ:

Międzynarodowa Współpraca Gospodarczo-Naukowa │Integracja Partnerskich Regionów Świata – cele, scenariusze współpracy

 

W RAMACH PROJEKTU:  

Polsko|Niemiecka – Internacjonalna Unia Regionów

 

POD HASŁEM:                   

100 Regionów na 100-lecie – Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy

 

TERMIN:                             

18-19 października 2018

 

MIEJSCE:                            

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sala „Pod Kopułą”, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska *

 

ORGANIZATORZY:            

cooperation-east,

DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa,

S CONSULT,

Pal Fusion F.Z.E,

International Export Import,

Fundacja Polonia Gospodarcza Świata,

Fundacja Rozwoju Innowacji

Wszystkich zainteresowanych współpracą reklamową zapraszamy do kontaktu! 

Zostańcie Państwo naszym Partnerem lub Sponsorem!

REJESTRACJA I WPIS DO KATALOGU ZA POMOCĄ FORMULARZA

Wydarzenie zawiera akcenty obchodów 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ktore świętować chcemy wraz z uczestnikami, przyszłymi partnerami z rożnych regionow świata w koncepcji „100 Regionów na 100-lecie”.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. Polsko|Niemiecka – Internacjonalna Unia Regionów, będzie to miejsce promocji m.in. regionów polskich, w tym prezentacji ofert i zaproszeń do współpracy przedsiębiorstw, klastrów, uczelni i instytutów w korelacji z polskimi startupami przy deklaracjach aktywnego zaangażowania się administracji rządowej, urzędów marszałkowskich, agencji oraz organizacji okołobiznesowych. Kluczowe tematy wystąpień związane są z międzynarodową współpracą nad wspólnymi projektami dot. rozwoju i transferu nowoczesnych technologii (w tym m.in. transfer polskich rozwiązań technologicznych za granicę i zagranicznych do Polski, poszukiwanie kanałów dystrybucji, internacjonalizacja, wzrost eksportu polskich produktów i usług).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ze względów organizacyjnych warunkiem uczestnictwa jest obligatoryjny wpis do katalogu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnikiem mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.

Termin zgłoszeń: 31 wrzesień 2018 r.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji.

Leave a comment