Nasze kompetencje to m.in.

 • analiza rynków zagranicznych, w tym niemieckiego, austriackiego, rosyjskiego, kazachskiego, emirackiego pod kątem innowacyjnych produktów/usług, mających potencjał na tych rynkach – co gwarantuje i zabezpiecza egzystencję wychodzących za granicę firm,
 • kontakty z ekspertami branżowymi, rozwoju biznesu i badań, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach gospodarczo-naukowych,
 • budowanie sieci kontaktów,
 • wypracowanie wstępnych założeń dla rozwoju firm polskich na ww. rynkach docelowych, przede wszysktim na rynek niemiecki,
 • opracowywanie strategii wejścia / internacjonalizacji dla firm mających potencjał, innowacyjność oraz konkurencyjnych na ww. rynkach docelowych,
 • dostęp do inwestorów zagranicznych, instytucji biznesowych, wspierających innowacyjne startupy,
 • udostępnienie wiedzy, doświadczenia, umiejętności indywidualnej prezentacji i negocjacji,
 • pomoc przy stworzeniu obcojęzycznej strony internetowej / materiałów reklamowych przy uwzględnieniu rzeczywistości rynków docelowych,
 • weryfikacja opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne i jej oceny przez partnerów biznesowych działających na rynku docelowym,
 • analiza sposobów działania / kanałów dystrybucji firm konkurentów innowacyjnych firm polskich,
 • wsparcie przy poszukiwaniu partnerów biznesowych (np. rozwój sieci dystrybucji, działań strategicznych itp.),
 • przedstawicielstwo firm polskich w Niemczech oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 • umówienie konkretnych spotkań np. z lokalnymi dystrybutorami, i/lub firmami poszukującymi innowacyjnych rozwiązań,
 • przygotowywanie badań z uwzględnieniem mentalności, kultury i języka danego rynku docelowego,
 • wsparcie w organizacji targów, szkoleń, konferencji, zarządzania projektami – przed, w trakcie i po wydarzeniu.