INTERNACJONALNA UNIA REGIONÓW

Współpraca regionalna i międzynarodowa

Tworzymy wspólnotę gospodarczo-naukową na osi wschód-zachód i północ-południe.

Internacjonalna Unia Regionów – to inicjatywa programu ułatwiającego współpracę pomiędzy regionami i miastami na rzecz przedsiębiorczości i nauki. Aktywnie popularyzuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla Przemysłu 4.0 celem stymulowania wzrostu gospodarczego w Europie. To koncept promujący zacieśnianie wielopłaszczyznowej współpracy gospodarczo-naukowej między regionami Europy i świata.

Działania przewidziane w programie kompatybilne są z polską inicjatywą Trójmorza. Trójmorze (międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego) –to głównie projekty infrastrukturalne: drogi, połączenia kolejowe (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica) oraz drogi wodne, w tym połączenie kanałem łączącym Odrę, Łabę i Dunaj. Umożliwi to sprawniejsze dostarczanie usług i towarów pomiędzy regionami.

Trójmorze – jako odpowiednika wzoru dawnego planu Marshalla – otwiera szanse uczestnictwa dla inwestorów oraz rynków zbytu towarów i usług dla przedsiębiorców zagranicznych w tej części Europy, rekomendowane jest przez Parlament Europejski.

Współpraca w ramach Internacjonalnej Unii Regionów ukierunkowana jest na przepływ dobrych praktyk, doświadczeń, idei, wiedzy oraz innowacji wspierając głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inicjatorem programu jest niemiecka firma c-east z siedzibą w Szlezwiku-Holsztynie. W ramach ww. programu organizowane są coroczne Międzynarodowe Konferencje Gospodarczo-Naukowe. Konferencje te lobbują nawiązywanie międzynarodowej współpracy na osi biznes-nauka-samorząd oraz kształtują partnerskie relacje nakierowanych na sukces.

W powyższe działania zaangażowane są gospodarcze środowiska polonijne z różnych krajów świata.

Celem Internacjonalnej Unii Regionów jest promocja produktów i usług poprzez Stałą Ekspozycję Promocyjną w Hamburgu wraz z przedstawicielstwem polskich firm, instytucji oraz organizacji w Niemczech.